U bent hier


 

Het aantal erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden is in Antwerpen sterk toegenomen. Om die doelgroep sneller tewerk te stellen, hebben de stad Antwerpen, OCMW Antwerpen, VDAB en Atlas (vzw integratie en inburgering) besloten om de handen in elkaar te slaan. De organisaties stemmen hun dienstverlening nu op elkaar af en bieden ze aan op een centrale locatie: centraal onthaalbureau Coevelt van OCMW Antwerpen (COB Coevelt).

 

Vluchtelingen en Werk Antwerpen-Gent

Binnen het samenwerkingsverband diende OCMW Antwerpen als promotor een projectdossier in bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het doel van de ESF-oproep was om vluchtelingen beter te integreren en sneller tewerk te stellen in de centrumsteden Antwerpen en Gent.

Naast OCMW Antwerpen, stad Antwerpen, VDAB en Atlas (vzw integratie en inburgering) stapten ook andere organisaties in het consortium om het project te realiseren:

 • Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
 • Groep-INTRO
 • Galilei Employability (Randstad Belgium)
 • Levanto

Het projectbudget bedraagt 1 199 999,21 euro. Het ESF (40 %) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (60 %) subsidiëren het project volledig.

 

‘Integration Through Work’

Het project zet in op twee luiken:

 • snelle activering van vluchtelingen met werkervaring

  Eerst screenen we de vluchtelingen die in aanmerking komen voor snelle activering. We hebben bijzondere aandacht voor midden- en laaggeschoolden die in knelpuntberoepen aan de slag kunnen. Daarna leiden we ze via gekende activeringsmethoden toe naar de arbeidsmarkt.

   

 • oriëntatie en activering van jonge vluchtelingen (18- tot 25-jarigen) met alleen leerervaring

  Met een intake of oriëntatie screenen we welke jongeren geschikt zijn voor een versnelde activering. Met taalondersteuning, een korte oriëntatie en werkplekleren proberen we hen op korte termijn te activeren. Zo’n traject duurt gemiddeld zes maanden.

   

Centraal onthaalbureau Coevelt

Startpunt van de versterkte samenwerking is het centraal onthaalbureau Coevelt dat OCMW Antwerpen opstartte om het groeiend aantal erkende vluchtelingen op te vangen. Atlas en VDAB sloten zich aan en werken nu ook vanuit die locatie.

Overstappen van een lineair traject, waarbij verschillende leeronderdelen en trajectstappen elkaar opvolgen, naar een geïntegreerd traject impliceert een goede afstemming tussen alle betrokken diensten, uiteraard samen met de klant.

 

Activeringsaanbod

VDAB en de OCMW-dienst Activering stemmen onderling hun activeringsaanbod af en werken het aanbod verder uit op maat van de behoeften van de arbeidsmarkt en de beschikbare competenties van de erkende vluchtelingen. De stad Antwerpen neemt in dat opzicht ondersteunende acties, in het bijzonder rond het sensibiliseren en engageren van werkgevers.

 

Ruimere doelstelling ESF-project

De verschillende partners evalueren de samenwerking permanent. Per kwartaal bekijken we de instroom, activering en trajecten op maat. Indien nodig sturen we bij of breiden we de werking uit.

We hopen dat onze ervaringen en inzichten ook andere steden en gemeenten inspireren om vluchtelingen te ondersteunen en begeleiden naar werk.

 

Meer info

Karin Douven

Coördinator ESF-project ‘Activering vluchtelingen Antwerpen’

OCMW Antwerpen

tel. 0499 12 50 37

karin.douven@ocmw.antwerpen.be

 

Nuttige links

Een nieuwkomer tewerkstellen (flyer)

Werken met nieuwkomers

Hoe kunt u een nieuwkomer tewerkstellen?