U bent hier


Elke klant van OCMW Antwerpen heeft het recht om in beroep te gaan tegen een negatieve beslissing.

 

 

 

 

 

Bij de Arbeidsrechtbank kan je beroep aantekenen tegen een beslissing die te maken heeft met de:

  • toepassing van de OCMW-wet;
  • toepassing van de wet op Maatschappelijke Integratie;
  • terugvordering van de klant.
     

Bij het Vredegerecht of de rechtbank van Eerste Aanleg kan je beroep aantekenen tegen beslissingen die te maken hebben met alle andere terugvorderingen, bijvoorbeeld van de onderhoudsplichtigen

Wanneer je beroep aantekent zal het OCMW een administratief dossier samenstellen. Dat dossier kan je raadplegen op de Arbeidsrechtbank. Daarna worden jij en het OCMW opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen.