U bent hier


Het Managementcomité is het hoogste overlegorgaan met ambtenaren. De leden beslissen wekelijks over agendapunten.

Het Managementcomité bereidt de vergaderingen van de OCMW-raad voor, en bespreekt onder meer het budget en de personeelsplanning. De secretaris leidt de vergadering. 

Het Managementcomité van het OCMW maakt ook deel uit van het managementteam van de stad. Dat vergemakkelijkt de besluitvorming.

 

Samenstelling Managementcomité OCMW

 • Dave Van Oosterwyck, kabinetschef voorzitter Fons Duchateau
 • Falke Meyers, transitiemanager en waarnemend secretaris
 • Erik Peeters, financieel beheerder 
 • Fanny Degraeve, bestuursdirecteur departement Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing
 • Martin Conincx, bestuursdirecteur departement Activering en Sociale Innovatie
 • Anne Baré, bestuursdirecteur Bestuurszaken Stad en OCMW
 • Peter Crombecq, algemeen directeur Digipolis
 • Trees Quaegebeur, bedrijfsdirecteur Gemeenschappelijke Aankoopcentrale
 • Stefaan Van Reusel, hoofd arbeidsveiligheid van de Gemeenschappelijke Preventiedienst
 • Tanja Molenberghs, business partner Personeelsmanagement
   
 • Caroline Renier, verslaggever