U bent hier


Armoede is de voorbije jaren sterk toegenomen in Antwerpen. Daarom heeft de stad de ambitie om armoede zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen. Extra aandacht gaat daarbij naar de bestrijding van kinderarmoede. Het armoedebeleidsplan van de stad Antwerpen bevat de visie en klemtonen die het bestuur de komende jaren wil uitwerken. Het beschrijft ook een reeks concrete acties en projecten voor 2014.

Bekijk het armoedebeleidsplan 2014-2018.

 

 

Kinderarmoede: niets doen is geen optie

In het bestuursakkoord staat kinderarmoedebestrijding hoog op de agenda. Dat geeft ons de kans om actief en structureel in te zetten op de kinderen van onze klanten. We willen hun gezondheid en onderwijskansen verbeteren, hen kansen geven om te sporten of van cultuur te proeven, om vriendjes te maken en ergens bij te horen. Dankzij het Kinderarmoedefonds kunnen we alvast de materiële hulp geven die daarvoor nodig is. Maar dat is niet genoeg.

Dit kan niet zonder gepaste zorg voor de ouders. Maatschappelijk werkers volgen samen met de ouders schoolresultaten van de kinderen op. Zo neemt bijvoorbeeld OCMW Antwerpen contact op met de school wanneer de ouders de rekeningen niet kunnen betalen. Ze helpen hen om de weg naar het oudercontact te vinden. Ze leren de ouders om hun huishouden te organiseren en te runnen en ze ondersteunen hen in de opvoeding van hun kinderen.

Voor jongeren van 16 tot 25 jaar zijn we op zoek naar gepaste ondersteuning. Power+ en de dienst Niet-begeleide Minderjarigen bouwen stapsgewijs expertise op. Voor kwetsbare jongeren is een methodische en consequente aanpak cruciaal om verschil te maken. Soms is er sprake van een instellingsverleden, zijn er hechtingsstoornissen of oorlogstrauma’s. 

Kinderarmoede aanpakken is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle teams en diensten binnen het OCMW, uiteraard samen met verschillende partners. Alleen als we onze krachten bundelen, verhogen we onze slagkracht. 

Investeren in kinderen is investeren in de toekomst van ons allemaal. Niets doen is dus écht geen optie.

 

Vroegtijdig inzetten op kinderen loont.

   

Uit hersenscans blijkt dat de hersenen van kinderen in armoede kleiner zijn, de cellen leggen minder netwerken en zelfs de schedelomvang is kleiner. Dit alles heeft negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van een kind. Daarom is het is belangrijk om vroegtijdig in te zetten op kinderen die opgroeien in armoede.

Foto: De hersenen van een kind (3 jaar) dat opgroeit in een gezin met een normale sociaaleconomische status. Rechts het brein van een sterk verwaarloosde leeftijdgenoot. Het is kleiner en vertoont een minder dichte kwaliteit van het hersenweefsel.

 

Filmpjes

Bekijk dit filmpje vanuit de ogen van enkele klanten

Kinderarmoede: niets doen is geen optie! from OCMW Antwerpen on Vimeo.

Bekijk dit filmpje vanuit de ogen van de maatschappelijk werker

Kinderarmoede: kinderen: je aandacht waard! from OCMW Antwerpen on Vimeo.

Contactgegevens

OCMW Informatiepunt

Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
03 338 28 28
Toon op kaart