U bent hier


Met het project ’Kinderen Eerst’ faciliteert OCMW Antwerpen netwerkmomenten tussen de Antwerpse scholen en de sociale partners. Het OCMW en de afdeling Algemeen Onderwijsbeleid van de stad volgen het project op. ’Kinderen Eerst’ krijgt subsidies van de POD Maatschappelijke Integratie.

Scholen worden vaak geconfronteerd met complexe en heel diverse problemen rond:

 • taal
 • illegaliteit en/of een tijdelijk verblijfsstatuut
 • sociale problemen
 • (verdoken) armoede
 • vrijetijdstoeleiding
 • gezondheid en/of hygiëne
 • opvoeding

   

’Kinderen Eerst’ wil rond scholen in de wijk een duurzaam netwerk uitbouwen met als thema kinderarmoede.

Dat netwerk ondersteunt en versterkt scholen.

De school:

 • heeft een duidelijk beeld van de werking van lokale partners en omgekeerd.
 • kan vragen, noden en specifieke cases voorleggen aan het netwerk.
 • doet meer kennis en expertise op over het thema kinderarmoede.
 • heeft zicht op de sociale kaart van de buurt en heeft contactpersonen binnen de sociale organisaties.

   

Door de scholen te versterken rond het thema kinderarmoede streven we naar concrete resultaten op het niveau van de school en de gezinnen.

Sneller en gericht doorverwijzen en efficiënt samenwerken met lokale partners creëert betere kansen voor (kans)arme kinderen en gezinnen.

Voor OCMW Antwerpen is de vroege detectie van kinderarmoede een absolute meerwaarde.

 

Netwerken

Er zijn 30 scholen actief in zeven netwerken:

 1. Antwerpen 2060 - Atheneum
 2. Deurne-Noord
 3. Luchtbal
 4. Antwerpen-Kiel
 5. Antwerpen 2018
 6. Merksem
 7. Deurne-Zuid, Borgerhout Extra-Muros, Berchem

 

Partners

Partnerorganisaties die zich engageren in de netwerken zijn:

 • OCMW Antwerpen: sociale centra, X-Stra!, Binnenste Buiten, Kansen voor Kinderen
 • Stad Antwerpen: X-Stra!, Jeugdinterventie, Buurtregie
 • Samenlevingsopbouw Antwerpen vzw
 • Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW): Gezinscoaches 03, Inloopteams, IVCA, wijkteams, Opvoedingswinkel
 • Kind & Gezin, Huizen van het Kind
 • Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)
 • Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

 

Tools voor scholen

OCMW Antwerpen ontwikkelde enkele hulpmiddelen voor de scholen:

 • een signaallijst rond kinderarmoede
 • enkele sociale kaarten