U bent hier


Het beleidsplan van het OCMW Antwerpen vloeit voort uit de afspraken die vastgelegd zijn in het bestuursakkoord.

Het meerjarenplan van het OCMW met het budget van 2018 geeft een antwoord op vragen zoals 'Welk beleid zal het OCMW de komende periode voeren?' en 'Welke doelstellingen moeten we halen?'

Het zet het bestuursakkoord om in een concrete visie, met acties en bijhorende middelen voor zes jaar. Het is opgebouwd volgens doelstellingen die gerangschikt zijn per thema.