U bent hier


OCMW Antwerpen is een grote organisatie die ingedeeld is in verschillende departementen.

Voorzitter

De politieke bevoegdheden zijn verdeeld tussen de voorzitter en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De voorzitter is ook schepen voor sociale zaken, wonen, samenlevingsopbouw, diversiteit en inburgering.

Secretaris

De secretaris is de leidinggevende ambtenaar. Hij voert het beleid uit dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn uittekent.

Financieel beheerder

De financieel beheerder is verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven van OCMW Antwerpen.

 

Twee strategische, klantgerichte departementen

 

1. Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing

Thema’s die de federale overheid subsidieert zijn ondergebracht in een departement: Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing (MI). Dat werkt rond vier grote thema’s.

 • Maatschappelijke dienstverlening aan de Antwerpse burger:
  • financiële steun zoals leefloon
  • dringende medische hulp aan illegalen
  • begeleiding van niet-begeleide minderjarige asielzoekers
  • financiële ondersteuning van kwetsbare senioren
 • Schuldhulpverlening

  We begeleiden mensen die (energie)schulden hebben en staan in voor:
  • schuldbemiddeling
  • budgetbeheer
  • collectieve schuldenregeling
 • Woonzekerheid:
  • preventie van uithuiszettingen
  • bemiddeling bij huurproblemen
  • de dak-en thuislozenwerking
  • crisisopvang
  • sociaal wonen (voor de opvang en begeleiding van de huurders van alle sociale woningen en crisiswoningen van het OCMW)
 • Arbeidsbegeleiding in de wijk (competentieprofiel opstellen en een traject naar werk uittekenen)
 

Maken ook deel uit van Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing: 

 • buurtrestaurants
 • sociale kruideniers
 • diensten voor gezinsondersteuning (Kansen voor Kinderen, Binnenste Buiten, Intrafamiliaal Geweld)

 

2. Activering en Sociale Innovatie

Werk blijft de beste bescherming tegen armoede. OCMW Antwerpen wil zijn klanten aan werk helpen, zodat ze op eigen benen kunnen staan. In afwachting van een betaalde baan, of soms in plaats daarvan, krijgen klanten een passende opleiding of een andere zinvolle activiteit. Die taak heeft het departement Activering en Sociale innovatie (ACSI).

ACSI verbetert de positie van OCMW-klanten op de arbeidsmarkt door ze:

 • werkervaring op te laten doen (artikel 60 § 7)
 • Nederlands te laten leren
 • een technische opleiding te laten volgen
 • vrijwilligerswerk (sociale activering) te laten doen
 • toe te leiden naar vrijetijdsactiviteiten

Daarnaast werken we samen met de stad Antwerpen en VDAB om de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt te verbeteren. 

We bieden in alle werkwinkels welzijnstrajecten aan. Die hulpverlening en sociale begeleiding is er voor uitkeringsgerechtigde werklozen (ingeschreven bij VDAB). 

 

Ondersteunend departement

 • Bestuurszaken OCMW

  Onder Bestuurszaken vallen diensten zoals de Klachtendienst, de Communicatiedienst, de Juridische dienst (ondersteuning strategische departementen) en het Maagdenhuismuseum.

  In het kader van het transitietraject van stad en OCMW zijn bepaalde vroegere taken van Bestuurszaken OCMW intussen geïntegreerd in de bedrijfseenheid Bestuurszaken stad en OCMW. Die werkt overkoepelend voor beide organisaties (zie hierna).

   

Gemeenschappelijke diensten van het OCMW en de stad

 • Financiën

  Onder Financiën vallen alle diensten die de financieel beheerder leidt.

  De meeste diensten van Financiën OCMW en van Financiïen stad zijn intussen geïntegreerd.

  Die bedrijfseenheid bestaat uit deze geïntegreerde diensten die voor beide organisaties werken: 
  • Debiteurenbeheer
  • Crediteurenbeheer
  • Algemene Boekhouding
  • Matrix en Budget (OCMW)
  • Thesaurie en Verzekeringen

    
 • Bestuurszaken stad en OCMW

  Ook deze bedrijfseenheid werkt voor stad en OCMW en bevat afdelingen zoals:
  • Besluitvorming
  • Juridische Dienst
  • Organisatiebeheer
  • Stadsarchief
  • Externe Relaties

    
 • Gemeenschappelijke Preventiedienst 

  De onafhankelijke Gemeenschappelijke Preventiedienst staat in voor het medisch toezicht en de arbeidsveiligheid van het personeel van OCMW Antwerpen, Zorgbedrijf Antwerpen, ZNA, de stad en de politie.

   
 • Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

  De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale (GAC) is een gemeenschappelijke dienst van de stad en het OCMW. Het is een intern expertisecentrum op het vlak van overheidsopdrachten en aankoopbeleid. 

   
 • Personeelsmanagement (stad en OCMW)

   
 • Stadsbeheer (facilitaire diensten)De stad en het OCMW willen tegen 2019 maximaal integreren. Dat betekent dat de organisatiestructuur de komende tijd regelmatig zal wijzigen. 

Contactgegevens

OCMW Informatiepunt

Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
03 338 28 28
Toon op kaart