U bent hier


Een missie vertelt waar de organisatie voor staat. Wat is onze identiteit? Wat zijn de waarden van de medewerkers? Welke betekenis hebben we voor onze belanghebbenden? Wat willen we bereiken?

De missie van OCMW Antwerpen:

‘Onze organisatie draagt bij aan de maximale realisatie van de sociale grondrechten van iedereen die gewoonlijk op het grondgebied van de stad Antwerpen verblijft.
We streven naar een volwaardige maatschappelijke integratie en een verhoogde sociale mobiliteit waarbij actieve deelname van het individu aan de maatschappij voorop staat.’

Het OCMW blijft zich engageren en diensten verlenen om de grondrechten van burgers te garanderen. Maar het kan dat als organisatie niet alleen doen.
Het OCMW is een belangrijke schakel in een ketting van dienstverleners die werken aan het realiseren van de grondrechten. Het deelt de verantwoordelijkheid met hogere overheden, de stad en partnerorganisaties, en maakt de uitvoering efficiënter.

We geloven ook in de kracht van mensen om hun toekomst te verbeteren en om kansen met beide handen te grijpen. Op die manier draagt ook de klant bij aan het garanderen van zijn grondrechten.

 

Contactgegevens

OCMW Informatiepunt

Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
03 338 28 28
Toon op kaart