U bent hier


De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) werden opgericht door de wet van 8 juli 1976 (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 5 augustus 1976).

Daarmee kwam een eind aan het tijdperk van de Commissies van Openbare Onderstand (COO) die sinds 1925 in elke gemeente tot doel hadden om

  • de nood van behoeftigen te lenigen door middel van financiële bijstand;
  • de behoeftigheid tegen te gaan met preventieve maatregelen;
  • het verzekeren van de noodzakelijke medische zorgen en de hoede over verlaten kinderen en wezen.

Meerdere redenen vormden de aanleiding tot het afschaffen van de gemeentelijke COO’s en het oprichten van een nieuwe, meer aangepaste instelling. Zo vertoonde de hulpverlening die de COO’s boden, per gemeente onderling, sterke verschillen. Ook de notie onderstand kreeg met de tijd een ongunstige bijklank; de klemtoon van de hulpverlening lag al van bij de aanvang in de materiële en financiële sfeer.

Door de oprichting van de OCMW’s kwam er een einde aan het openbaar onderstandswezen in ons land. Het OCMW werd belast met de maatschappelijke dienstverlening voor alle inwoners.

Contactgegevens

OCMW Informatiepunt

Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
03 338 28 28
Toon op kaart