U bent hier


 

Amalia II is een project dat:

 • zich richt op Roma-klanten
 • in september 2016 startte als opvolger van de gelijkaardige projecten Amalia en Amalia+, met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)
 • eindigt eind 2017

 

Wat?

Via intensieve begeleiding:

 • proberen we drempels weg te werken die activering moeilijk maken, zoals bijvoorbeeld nood aan kinderopvang of werkhouding
 • willen we arbeidsmarktgerichte competities bij de klant ontwikkelen of versterken

 

Voor wie?

Wie begeleiden we wel?

Het project richt zich op drie doelgroepen:

 1. Roma die intensieve begeleiding nodig hebben op verschillende levensdomeinen, zoals financiële problemen, problemen met huisvesting of gezondheid … Voor die groep is de afstand tot de arbeidsmarkt groot.
 2. Roma voor wie intensieve begeleiding nodig is om arbeidsmarktgerichte competenties te versterken.
 3. Roma in een traject naar opleiding of tewerkstelling. Zij hebben ondersteuning nodig om hun activeringstraject tot een goed einde te brengen.

We geven bijzondere aandacht aan minderjarige ouders die niet meer naar school gaan.
We proberen genoeg vrouwen en eenoudergezinnen te laten deelnemen aan Amalia II.
Zo krijgen mannen en vrouwen evenveel kansen op een activeringstraject.

 

Wie begeleiden we niet?

 1. Personen met een onzeker of precair statuut.
 2. Personen die langdurige ondersteuning vragen doordat ze kampen met  complexe problemen, en voor wie professionele activering niet binnen de drie jaar kan.

 

Van waar komen onze klanten?
Verschillende partners verwijzen klanten door naar het project:

 • medewerkers van de sociale centra
 • VDAB-welzijnstrajecten
 • de dienst Sociale Interventie van stad Antwerpen
 • de dienst X-stra!
 • diensten van het Centrum Algemeen Welzijnwerk
 • de Roma-bemiddelaars van de vzw Integratie en Inburgering (vooral actief rond onderwijs).

 

Hoe pakken we het aan?
 1. Bij een toeleiding naar Amalia II vraagt onze projectmedewerker een beschrijving van de situatie van de klant op bij de doorverwijzende organisatie.
   
 2. De klant en projectmedewerker maken samen een actieplan, waarin ze de competenties van de klant en mogelijke drempels omschrijven.
   
 3. Op basis van dat actieplan bepalen de klant en projectmedewerker concrete acties en doelstellingen.

   

  Heel vaak komt ‘werken aan drempels’ naar voor als actie.
  Er zijn verschillende drempels mogelijk:

  • gebrek aan kinderopvang
  • wonen
  • hoe verplaats ik me naar mijn werk
  • hulp bij opstellen van een cv

  Vaak doen de klant en projectmedewerker samen dingen om aan die drempels te werken, bijvoorbeeld samen een computer opstarten of naar een website surfen, samen naar een kinderdagverblijf gaan kijken of een inschrijving regelen in een sociaal verhuurkantoor.

 

Meer informatie

Karen Devriese (hoofd-maatschappelijk-werker)
karen.devriese@ocmw.antwerpen.be
tel. 03 292 83 30